Följ Effekt

1/2019

Tema Psykologi

Varför gör vi så lite, när vi vet så mycket?

Etikett

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket ska kartlägga miljöskadliga subventioner

Nytt uppdrag från regeringen.

Alla måste reflektera mer över sin konsumtion

Svenska folket får underkänt då det gäller matsvinn, visar ny rapport.

Här är kartan över alla skyddade naturområden i världen

Under året som gått är det framför allt många större marina områden som har skyddats.

Naturvårdsverket: ”Vi måste öka takten i klimatarbetet”

De svenska utsläppen av växthusgaser minskade med knappt en procent under 2015, jämfört med året innan.

11 bilder av årets naturfotograf

Naturvårdsverkets stipendium går i år till Erik Johansson, för hans "magiska bilder, med naturen som utgångspunkt".

Strategi för hållbar konsumtion presenteras nästa år

Förutsättningarna för hushållen att konsumera miljömässigt hållbart behöver förbättras, anser regeringen.