Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

Naturvårdsverket

Sverige ska presentera en långsiktig klimatstrategi nästa år

Regeringen hoppas att Sverige därmed kan uppmuntra och inspirera andra länder att också ta fram sådana strategier.

Förvirringen om svensk utsläppsstatistik – här är förklaringen

Ökar eller minskar egentligen de svenska utsläppen?

Engångsprodukter driver på förstörelsen av skyddsvärda skogar i Sverige

Greenpeace riktar hård kritik mot Essity, som bland annat säljer toalettpapper genom varumärket Edet.

Stödet för att skydda natur är fortsatt starkt i Sverige

Ny opinionsundersökning från Naturvårdsverket.

Sverige ett steg närmare förbud mot utvinning av uran

Naturvårdsverket har utrett hur ett förbud bör utformas. Frågan kan avgöras av riksdagen inom ett år.

Utsläppen av växthusgaser i Sverige minskade under årets första kvartal

Beror främst på minskad användning av fossila bränslen för el och fjärrvärme.

Stora förhoppningar på ny nationalpark i Småland

Skyddad natur är populärt, inte minst bland utländska besökare, visar undersökningar.

”Högst otroligt att en internationell flygskatt skulle bli verklighet inom en överskådlig framtid”

Både Centerpartiet och Liberalerna har gjort klart att man vill se en internationell flygskatt snarare än den nationella skatt som regeringen föreslagit. Men svenska myndigheter bedömer att detta är en mycket svårframkomlig väg.

”En viktig delseger i kampen för Ojnareskogen”

Fältbiologerna välkomnar dagens besked från Högsta förvaltningsdomstolen.

Över tusen ansökningar beviljade inom Klimatklivet

Investeringarna är tänkta att stärka det lokala och regionala klimatarbetet runt om i landet.