Följ Effekt

2/2017

Tema Vatten

Livsviktigt och livsfarligt

Etikett

Naturvårdsverket

”Högst otroligt att en internationell flygskatt skulle bli verklighet inom en överskådlig framtid”

Både Centerpartiet och Liberalerna har gjort klart att man vill se en internationell flygskatt snarare än den nationella skatt som regeringen föreslagit. Men svenska myndigheter bedömer att detta är en mycket svårframkomlig väg.

”En viktig delseger i kampen för Ojnareskogen”

Fältbiologerna välkomnar dagens besked från Högsta förvaltningsdomstolen.

Över tusen ansökningar beviljade inom Klimatklivet

Investeringarna är tänkta att stärka det lokala och regionala klimatarbetet runt om i landet.

”Ett svartvitt dunkel, där skogens invånare förvandlas till väsen i en mystisk sagovärld”

Mats Andersson utsedd till årets naturfotograf.

Nästan 1 500 hektar skogsmark skyddas i Dalarna

Länet har fått tre nya naturreservat.

”Medvetenheten om mikroplaster behöver öka”

Ny rapport med åtgärdsförslag från Naturvårdsverket.

Nu ska de negativa effekterna av plastkassar kommuniceras tydligare

Från och med torsdag börjar nya regler gälla.

Uranbrytning i Sverige kan komma att förbjudas

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utreda hur ett förbud bör utformas.

Kraftig ökning av arealerna skyddade havsområden

Ny statistik om Sveriges skyddade natur publicerad.

Greenpeace vill att skyddsvärd skog ska skyddas

Uppmanar regeringen att ge ett långsiktigt skydd för de skogar som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen identifierat som värdekärnor.