Följ Effekt

2/2017

Tema Vatten

Livsviktigt och livsfarligt

Etikett

Naturvårdsverket

Greenpeace vill att skyddsvärd skog ska skyddas

Uppmanar regeringen att ge ett långsiktigt skydd för de skogar som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen identifierat som värdekärnor.

Så mycket/lite skog har Sverige kvar att skydda till år 2020

Efter att regeringen höjt anslagen som går till att bevara värdefull natur ökade antalet naturreservat starkt under 2016. Men fortfarande finns en hel del kvar att göra.

Fyra argument för att använda färre plastbärkassar

Från och med den 1 juni måste alla som tillhandahåller plastbärkassar informera om dess negativa miljöpåverkan.

Så försöker flygbranschen luras om utsläppen

SAS, BRA och Norwegian menar att en flygskatt leder till "minimala klimateffekter". Deras egna mål skulle däremot göra "skillnad för klimatet, på riktigt". Effekt har tittat närmare på om detta verkligen stämmer.

Förslag om skatt på flygresor kommer före sommaren

Enligt regeringen handlar det om en grön skatteväxling, där skatten på arbete samtidigt kommer sänkas.

Greenpeace vill att mer skog skyddas

Varnar för att svenska skogar med höga naturvärden håller på att ersättas med trädodlingar.

Naturvårdsverket anser att flygskatten behövs för att minska flygets klimatpåverkan

Kan dessutom inspirera andra länder att införa liknande klimatstyrmedel, menar myndigheten.

Historiskt stor satsning på skydd av värdefull natur under 2017

Fler områden än tidigare kommer att kunna bevaras.

”Ytterligare skog behöver skyddas efter år 2020”

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har tagit fram en ny nationell strategi.

Sveriges utsläpp av växthusgaser ökar

Mängden utsläppta växthusgaser i Sverige fortsätter öka. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. Ökningen kommer framför allt från el-, gas och värmeverk, transportbranschen samt tillverkningsindustrin. Från hushållen är trenden motsatt – där syns en minskning av utsläppen.