Följ Effekt

2/2017

Tema Vatten

Livsviktigt och livsfarligt

Etikett

Naturvårdsverket

Stödet för att skydda natur är fortsatt starkt i Sverige

Ny opinionsundersökning från Naturvårdsverket.

Sverige ett steg närmare förbud mot utvinning av uran

Naturvårdsverket har utrett hur ett förbud bör utformas. Frågan kan avgöras av riksdagen inom ett år.

Utsläppen av växthusgaser i Sverige minskade under årets första kvartal

Beror främst på minskad användning av fossila bränslen för el och fjärrvärme.

Stora förhoppningar på ny nationalpark i Småland

Skyddad natur är populärt, inte minst bland utländska besökare, visar undersökningar.

”Högst otroligt att en internationell flygskatt skulle bli verklighet inom en överskådlig framtid”

Både Centerpartiet och Liberalerna har gjort klart att man vill se en internationell flygskatt snarare än den nationella skatt som regeringen föreslagit. Men svenska myndigheter bedömer att detta är en mycket svårframkomlig väg.

”En viktig delseger i kampen för Ojnareskogen”

Fältbiologerna välkomnar dagens besked från Högsta förvaltningsdomstolen.

Över tusen ansökningar beviljade inom Klimatklivet

Investeringarna är tänkta att stärka det lokala och regionala klimatarbetet runt om i landet.

”Ett svartvitt dunkel, där skogens invånare förvandlas till väsen i en mystisk sagovärld”

Mats Andersson utsedd till årets naturfotograf.

Nästan 1 500 hektar skogsmark skyddas i Dalarna

Länet har fått tre nya naturreservat.

”Medvetenheten om mikroplaster behöver öka”

Ny rapport med åtgärdsförslag från Naturvårdsverket.