Följ Effekt

1/2017

Tema Flyg

Om varför framtiden svävar i ovisshet.

Etikett

Naturvårdsverket

Förslag om skatt på flygresor kommer före sommaren

Enligt regeringen handlar det om en grön skatteväxling, där skatten på arbete samtidigt kommer sänkas.

Greenpeace vill att mer skog skyddas

Varnar för att svenska skogar med höga naturvärden håller på att ersättas med trädodlingar.

Naturvårdsverket anser att flygskatten behövs för att minska flygets klimatpåverkan

Kan dessutom inspirera andra länder att införa liknande klimatstyrmedel, menar myndigheten.

Historiskt stor satsning på skydd av värdefull natur under 2017

Fler områden än tidigare kommer att kunna bevaras.

”Ytterligare skog behöver skyddas efter år 2020”

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har tagit fram en ny nationell strategi.

Sveriges utsläpp av växthusgaser ökar

Mängden utsläppta växthusgaser i Sverige fortsätter öka. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. Ökningen kommer framför allt från el-, gas och värmeverk, transportbranschen samt tillverkningsindustrin. Från hushållen är trenden motsatt – där syns en minskning av utsläppen.

Svenska myndigheter lovar att samarbeta mer kring Agenda 2030

Syftet är att öka takten i genomförandet av de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Stort intresse för Sveriges 33 naturum

Nytt besöksrekord under 2016.

Försäljningen av nya bilar ökar

Så här kommenterar Naturvårdsverkets expert den nya statistiken.

Naturvårdsverket ska kartlägga miljöskadliga subventioner

Nytt uppdrag från regeringen.