Följ Effekt

2/2017

Tema Vatten

Livsviktigt och livsfarligt

Etikett

Naturvårdsverket

”Medvetenheten om mikroplaster behöver öka”

Ny rapport med åtgärdsförslag från Naturvårdsverket.

Nu ska de negativa effekterna av plastkassar kommuniceras tydligare

Från och med torsdag börjar nya regler gälla.

Uranbrytning i Sverige kan komma att förbjudas

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utreda hur ett förbud bör utformas.

Kraftig ökning av arealerna skyddade havsområden

Ny statistik om Sveriges skyddade natur publicerad.

Greenpeace vill att skyddsvärd skog ska skyddas

Uppmanar regeringen att ge ett långsiktigt skydd för de skogar som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen identifierat som värdekärnor.

Så mycket/lite skog har Sverige kvar att skydda till år 2020

Efter att regeringen höjt anslagen som går till att bevara värdefull natur ökade antalet naturreservat starkt under 2016. Men fortfarande finns en hel del kvar att göra.

Fyra argument för att använda färre plastbärkassar

Från och med den 1 juni måste alla som tillhandahåller plastbärkassar informera om dess negativa miljöpåverkan.

Så försöker flygbranschen luras om utsläppen

SAS, BRA och Norwegian menar att en flygskatt leder till "minimala klimateffekter". Deras egna mål skulle däremot göra "skillnad för klimatet, på riktigt". Effekt har tittat närmare på om detta verkligen stämmer.