Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Naturreservat

Uppsala får tre nya stadsnära naturreservat

En sammanlagd yta på över tusen hektar skyddas nu långsiktigt.

Östergötland får fyra nya naturreservat

En sammanlagd yta på 184 hektar skyddas nu för framtiden.

”Man kan likna eken vid en jättelik skyskrapa med massor av olika hyresgäster”

Område med drygt hundra grova ekar skyddas för framtiden.

En av västkustens pärlor blir naturreservat

Delar av Marstrandsön, Koön och omgivande hav och småöar skyddas nu för framtiden.

Norrbotten får sitt första marina naturreservat

Enligt länsstyrelsen möjliggörs detta genom att regeringen satsar särskilt på havsmiljön.

Nytt naturreservat i Blekinge

Reservatet omfattar merparten av Hanö, samt angränsande vatten.

Nytt marint reservat på gång i Göteborgs skärgård

Planen är att säkerställa områdets stora natur-, kultur- och friluftslivsvärden.

Skog med ovanliga moss- och lavarter skyddas i Gislaveds kommun

Området är 113 hektar stort och har höga naturvärden knutna till talldominerad sandbarrskog.

Sverige fick flera nya naturreservat i veckan

Syftet med reservaten är att bevara den biologiska mångfalden, men det handlar också om att bevara bland annat geologiska värden och höga friluftslivsvärden.

Nästan 1 500 hektar skogsmark skyddas i Dalarna

Länet har fått tre nya naturreservat.