Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Nature

”Hela ekosystem har börjat kollapsa”

Forskare menar att de globala utsläppen måste börja minska inom tre år - annars blir det i princip omöjligt att nå klimatmålen som sattes i Paris.