Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

NASA

2016 det varmaste året som hittills uppmätts

Bakom den höga temperaturen ligger till stor del mänskligt orsakade utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.