Följ Effekt

2/2019

Tema Civil olydnad

Vad händer när allt fler säger ifrån?

Etikett

Mikroplaster

Regeringen vill minska mängden plast som hamnar i haven

Planerar att lägga drygt 100 miljoner kronor per år på ett åtgärdspaket.

Mikroplaster i marina miljöer – här är de största utsläppskällorna

Nya uppdaterade siffror från IVL Svenska Miljöinstitutet.