Följ Effekt

1/2019

Tema Psykologi

Varför gör vi så lite, när vi vet så mycket?

Etikett

Mikroplaster

Regeringen vill minska mängden plast som hamnar i haven

Planerar att lägga drygt 100 miljoner kronor per år på ett åtgärdspaket.

Mikroplaster i marina miljöer – här är de största utsläppskällorna

Nya uppdaterade siffror från IVL Svenska Miljöinstitutet.