Följ Effekt

2/2019

Tema Civil olydnad

Vad händer när allt fler säger ifrån?

Etikett

Mikroplast

”Medvetenheten om mikroplaster behöver öka”

Ny rapport med åtgärdsförslag från Naturvårdsverket.