Följ Effekt

1/2018

Tema Böcker

Ingen mening utan text.

Etikett

Mikael Karlsson

Mossan och massan

Synen på skogens värden behöver breddas - en text av Mikael Karlsson.

Tankar om framtidens plan

Mikael Karlsson skriver om kampen mellan klimatmål och drömmen om resande. Och frågar sig om vi kan släcka upplevelsetörsten utan att äventyra planetens framtid?

Wijkman: ”Vi lever inte i en krigsekonomi”

Miljömålsberedningens ordförande menar att nettonollutsläpp till 2030 är omöjligt med dagens system.