Följ Effekt

3/2018

Tema Förhandlingar

Vi måste lära oss samarbeta.

Etikett

Matsvinn

Minskat matsvinn i Örnsköldsvik

Bland annat är det ökad miljömedvetenhet bland eleverna som ligger bakom den positiva utvecklingen.

Alla måste reflektera mer över sin konsumtion

Svenska folket får underkänt då det gäller matsvinn, visar ny rapport.