Följ Effekt

2/2019

Tema Civil olydnad

Vad händer när allt fler säger ifrån?

Etikett

Martin Luther King

”Martin Luther King sa inte I have a problem”

Svante Axelsson, nationell samordnare för initiativet Fossilfritt Sverige, har tre strategier för att påskynda vad han menar är en livsnödvändig omställning av samhället.