Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Markku Rummukainen

Klart vilka som ska ingå i det klimatpolitiska rådet

Mycket tyder på att de svenska klimatmålen kommer behöva skärpas framöver.