Följ Effekt

2/2017

Tema Vatten

Livsviktigt och livsfarligt

Etikett

Marie Nyberg

Nytt marint reservat på gång i Göteborgs skärgård

Planen är att säkerställa områdets stora natur-, kultur- och friluftslivsvärden.