Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Maria Wetterstrand

Utredare vill se tydliga politiska mål för flygets utsläpp

Menar att det är problematiskt att flygets klimatpåverkan inte omfattas av några riksdagsbundna mål.

Wetterstrand ska utreda hur flyget kan få mer förnybart i tanken

Ska bland annat analysera behovet av nya styrmedel.