Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Mari Källersjö

Nytt centrum för biologisk mångfald startas i Göteborg

Antalet arter minskar stadigt på jorden. Gemensamma krafter kommer behövas för att bryta denna utveckling.