Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Malmö stad

Malmö stad ska gå över till 100 procent förnybar fjärrvärme

Beskrivs som ett av mandatperiodens viktigaste klimatbeslut.