Följ Effekt

2/2019

Tema Civil olydnad

Vad händer när allt fler säger ifrån?

Etikett

Malmö stad

Malmö stad ska gå över till 100 procent förnybar fjärrvärme

Beskrivs som ett av mandatperiodens viktigaste klimatbeslut.