Följ Effekt

2/2019

Tema Civil olydnad

Vad händer när allt fler säger ifrån?

Etikett

Malin Sahlin

”Staten måste sluta avverka sina egna skyddsvärda skogar”

23 organisationer kräver att regeringen ger nya ägardirektiv till Sveaskog - Sveriges största skogsägare.