Följ Effekt

4/2018

Tema Gruvor

Den som gräver en grop...

Etikett

Malin Sahlin

”Staten måste sluta avverka sina egna skyddsvärda skogar”

23 organisationer kräver att regeringen ger nya ägardirektiv till Sveaskog - Sveriges största skogsägare.