Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Maano Aunapuu

Stödet för att skydda natur är fortsatt starkt i Sverige

Ny opinionsundersökning från Naturvårdsverket.

Så mycket/lite skog har Sverige kvar att skydda till år 2020

Efter att regeringen höjt anslagen som går till att bevara värdefull natur ökade antalet naturreservat starkt under 2016. Men fortfarande finns en hel del kvar att göra.