Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Lise Nordin

Sverige ett steg närmare förbud mot utvinning av uran

Naturvårdsverket har utrett hur ett förbud bör utformas. Frågan kan avgöras av riksdagen inom ett år.