Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

Lars Tysklind

Hur blir Sverige ett föregångsland på klimatområdet?

Det var en av de återkommande frågorna i fredags när riksdagspartierna diskuterade klimatförändringarna.