Följ Effekt

3/2018

Tema Förhandlingar

Vi måste lära oss samarbeta.

Etikett

Länsstyrelserna

Lång väg kvar innan miljömålet om levande skogar kan nås

Fler åtgärder behövs sättas in, visar 2017 års regionala uppföljning av miljömålen.