Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Etikett

Länsstyrelserna

Lång väg kvar innan miljömålet om levande skogar kan nås

Fler åtgärder behövs sättas in, visar 2017 års regionala uppföljning av miljömålen.