Följ Effekt

2/2018

Tema Politik

Det möjligas konst.

Etikett

Länsstyrelserna

Lång väg kvar innan miljömålet om levande skogar kan nås

Fler åtgärder behövs sättas in, visar 2017 års regionala uppföljning av miljömålen.