Följ Effekt

4/2018

Tema Gruvor

Den som gräver en grop...

Etikett

Länsstyrelserna

Lång väg kvar innan miljömålet om levande skogar kan nås

Fler åtgärder behövs sättas in, visar 2017 års regionala uppföljning av miljömålen.