Följ Effekt

1/2018

Tema Böcker

Ingen mening utan text.

Etikett

Länsstyrelserna

Lång väg kvar innan miljömålet om levande skogar kan nås

Fler åtgärder behövs sättas in, visar 2017 års regionala uppföljning av miljömålen.