Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Länsstyrelsen

Sverige fick flera nya naturreservat i veckan

Syftet med reservaten är att bevara den biologiska mångfalden, men det handlar också om att bevara bland annat geologiska värden och höga friluftslivsvärden.

Vår gemensamma natur

Just nu pågår en nationell satsning där länsstyrelsen uppmuntrar asylsökande, nysvenskar och människor som bott i Sverige hela sitt liv att mötas i naturen. Effekt hängde med till ett skogsreservat i närheten av Örebro.

”Förödande om området öppnades för bottentrålning”

Länsstyrelsen i Skåne föreslår att havsområde i Kattegatt skyddas.