Följ Effekt

2/2019

Tema Civil olydnad

Vad händer när allt fler säger ifrån?

Etikett

Länsstyrelsen Skåne

”Ett tydligt bevis för att naturskyddsåtgärder gör nytta”

Inventeringar i Skåne visar att den hotade fältpiplärkan ökar igen.

Nytt marint reservat planeras i Skåne – ska bevara höga naturvärden

Reservatets arbetsnamn är Skånska Kattegatt.

Starkare skydd för Kullabergs naturreservat

Kommer främja den biologiska mångfalden i området.