Följ Effekt

3/2018

Tema Förhandlingar

Vi måste lära oss samarbeta.

Etikett

Länsstyrelsen Norrbotten

Norrbotten har fått tre nya naturreservat

Dessutom har fem andra reservat i länet utökats.

”En verksamhet som kan medföra oåterkalleliga ingrepp i naturen”

Länsstyrelsen i Norrbotten säger återigen nej till en gruva i Kallak.

Norrbotten får sitt första marina naturreservat

Enligt länsstyrelsen möjliggörs detta genom att regeringen satsar särskilt på havsmiljön.

Nytt naturreservat i Norrbottens skärgård

Området hyser en stor mångfald av växter och djur och ligger 13 kilometer sydost om centrala Luleå.