Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Länsstyrelsen Jönköpings län

Skog med ovanliga moss- och lavarter skyddas i Gislaveds kommun

Området är 113 hektar stort och har höga naturvärden knutna till talldominerad sandbarrskog.