Följ Effekt

2/2018

Tema Politik

Det möjligas konst.

Etikett

Länsstyrelsen i Örebro län

Damm tas bort i Lankälven – nu ska forsen återskapas

Fiskar som lever i älven kommer få möjlighet att vandra fritt.