Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Etikett

Länsstyrelsen i Örebro län

Damm tas bort i Lankälven – nu ska forsen återskapas

Fiskar som lever i älven kommer få möjlighet att vandra fritt.