Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Etikett

Länsstyrelsen Gotland

Tre nya naturreservat på Gotland

Ses som en viktig del i arbetet med att bevara biologisk mångfald i Sverige.