Följ Effekt

4/2018

Tema Gruvor

Den som gräver en grop...

Etikett

Länsstyrelsen Gävleborg

Värdefull naturskog skyddas i Söderhamns kommun

Syftet med naturreservatet är att bevara den biologiska mångfalden.

Skogsområde med över 300 år gamla tallar skyddas

Det nya naturreservatet ligger längst ut på Mössön i Hudiksvalls kommun. 

Stort myrområde skyddas

Hägenlammsmyran i Ljusdals kommun blir naturreservat. Området har höga biologiska värden.

Två nya naturreservat föreslås i Gävleborgs län

Områdena har mycket höga naturvärden.