Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Etikett

Länsstyrelsen Gävleborg

Skogsområde med över 300 år gamla tallar skyddas

Det nya naturreservatet ligger längst ut på Mössön i Hudiksvalls kommun. 

Stort myrområde skyddas

Hägenlammsmyran i Ljusdals kommun blir naturreservat. Området har höga biologiska värden.

Två nya naturreservat föreslås i Gävleborgs län

Områdena har mycket höga naturvärden.