Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Lagrådet

”Lagrådets juridiska argument väger lätt jämfört med Paris”

Professor Johan Rockström menar att regeringen har vetenskapssamhällets stöd för en klimatlag.