Följ Effekt

2/2019

Tema Civil olydnad

Vad händer när allt fler säger ifrån?

Etikett

Lagrådet

”Lagrådets juridiska argument väger lätt jämfört med Paris”

Professor Johan Rockström menar att regeringen har vetenskapssamhällets stöd för en klimatlag.