Följ Effekt

4/2018

Tema Gruvor

Den som gräver en grop...

Etikett

Kungl. Vetenskapsakademien

Här är föreläsningen som den klimatintresserade inte får missa

Kronprinsessan Victoria, Johan Kuylenstierna och Anders Wijkman var några av dem som var på plats när professor Kevin Anderson talade på Kungliga Vetenskapsakademien.