Följ Effekt

1/2019

Tema Psykologi

Varför gör vi så lite, när vi vet så mycket?

Etikett

Kungl. Vetenskapsakademien

Här är föreläsningen som den klimatintresserade inte får missa

Kronprinsessan Victoria, Johan Kuylenstierna och Anders Wijkman var några av dem som var på plats när professor Kevin Anderson talade på Kungliga Vetenskapsakademien.