Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Kübler-Ross

Konsten att ljuga övertygande för sig själv

Läkarundersökningar och provtagningar har pågått i ett par decennier nu, men resultatet fortsätter att vara icke-önskvärt. Vårt globala industriella samhälle...