Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

KTH

Biobränslen kommer inte räcka för att minska flygets klimatpåverkan

I en ny uträkning, framtagen av representanter från KTH och Greenpeace, framgår att vi i Sverige också måste flyga mindre om klimatmålen ska kunna nås.

Förslag om skatt på flygresor kommer före sommaren

Enligt regeringen handlar det om en grön skatteväxling, där skatten på arbete samtidigt kommer sänkas.