Följ Effekt

1/2019

Tema Psykologi

Varför gör vi så lite, när vi vet så mycket?

Etikett

Konsumentombudsmannen

Konsumentombudsmannen överklagar friande dom för Ford-annonser

Frågan om otillbörlig marknadsföring hamnar nu hos Patent- och marknadsöverdomstolen.

Problematiska bilannonser i Dagens Nyheter – Effekt anmäler fyra stycken till Konsumentverket

Marknadsföringen borde enligt de regler som finns vara förbjuden att använda.