Följ Effekt

2/2019

Tema Civil olydnad

Vad händer när allt fler säger ifrån?

Etikett

Konsumentombudsmannen

Konsumentombudsmannen överklagar friande dom för Ford-annonser

Frågan om otillbörlig marknadsföring hamnar nu hos Patent- och marknadsöverdomstolen.

Problematiska bilannonser i Dagens Nyheter – Effekt anmäler fyra stycken till Konsumentverket

Marknadsföringen borde enligt de regler som finns vara förbjuden att använda.