Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Klimatriksdagen

Klimatpolitisk debatt anordnas i Stockholm

I kväll möts miljöpolitiska talespersoner från samtliga riksdagspartier för att diskutera klimatfrågan.