Följ Effekt

2/2019

Tema Civil olydnad

Vad händer när allt fler säger ifrån?

Etikett

Klimatpolitiskt ramverk

Stort internationellt intresse för svensk klimatlag

Många medier lyfter fram det unika i att sju av åtta riksdagspartier kan samarbeta i frågan.