Följ Effekt

2/2018

Tema Politik

Det möjligas konst.

Etikett

Klimatpolitiska rådet

”En ganska unik satsning som Sverige valt att göra”

Ingrid Bonde är ordförande för det nyligen inrättade Klimatpolitiska rådet som ska utvärdera om regeringens samlade politik är förenlig med de uppsatta klimatmålen. Som oberoende och opolitisk aktör med stor kunskap i sakfrågorna hoppas hon att rådet ska kunna föra det svenska klimatarbetet framåt.

Klimatpolitiska rådet: ”Väsentligt att anlägga ett strategiskt perspektiv på hur målen ska nås”

Det är inte säkert att det handlingsalternativ som ger kortsiktig kostnadseffektivitet är det alternativ som är mest effektivt för att nå det långsiktiga målet, skriver rådet i sin första rapport.

Ola Alterå blir chef för klimatpolitiska rådets kansli

Ännu oklart vilka ledamöter som ska ingå och vem som blir rådets ordförande.