Följ Effekt

3/2018

Tema Förhandlingar

Vi måste lära oss samarbeta.

Etikett

Klimatklivet

Nytt klimatkliv på gång – ytterligare 290 projekt får stöd

Bland annat kommer pengarna gå till åtgärder som bidrar till ökad biogasproduktion.

Över tusen ansökningar beviljade inom Klimatklivet

Investeringarna är tänkta att stärka det lokala och regionala klimatarbetet runt om i landet.

Regeringen vill stärka Klimatklivet med ytterligare 500 miljoner kronor

Pengarna ska användas i år. Syftet är att öka takten i omställningen till ett fossilfritt Sverige.