Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Klimataktion

Umeå och Norrköping ansluter till den globala klimatmarschen på lördag

Marscherna väntas locka mycket folk, inte minst då de hålls dagen innan det svenska valet.