Följ Effekt

2/2018

Tema Politik

Det möjligas konst.

Etikett

Kendall Jones

Få havsområden kvar på jorden som ännu inte påverkats negativt av människan

Bara drygt 13 procent av världshaven kan i dag klassas som "marine wilderness", visar ny forskning.