Följ Effekt

1/2019

Tema Psykologi

Varför gör vi så lite, när vi vet så mycket?

Etikett

Kendall Jones

Få havsområden kvar på jorden som ännu inte påverkats negativt av människan

Bara drygt 13 procent av världshaven kan i dag klassas som "marine wilderness", visar ny forskning.