Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Kattegatt

Nytt marint reservat planeras i Skåne – ska bevara höga naturvärden

Reservatets arbetsnamn är Skånska Kattegatt.

Danmarks miljöminister vägrar ta emot namninsamling

Hans förklaring har fått stor spridning i sociala medier.

Fiskeförbudet i Kattegatt har gett positiva effekter

Sveriges lantbruksuniversitet rekommenderar att nuvarande fiskefria område bibehålls.

”Att öppna området för bottentrålning vore galenskap”

Greenpeace vill att Danmark och Sverige ger ett permanent skydd till det område i Kattegatt som varit stängt för fiske sedan 2009.

”Förödande om området öppnades för bottentrålning”

Länsstyrelsen i Skåne föreslår att havsområde i Kattegatt skyddas.