Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Katarina Sundberg

Agenda 2030-delegationens förslag till svensk handlingsplan kan dröja

Ledamöterna behöver mer tid för att slutföra arbetet.