Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Etikett

Karolina Skog

Havsområden i Sverige ska ges ett starkare skydd

Planen är att få fler marina skyddade områden utan mänsklig påverkan. Miljöminister Karolina Skog (MP) säger till Effekt att regeringen i dag kommer ge ett nytt uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten.

Reglerna för elcykelpremien är nu klara

Regeringen räknar med att premien kommer ge en ökad överflyttning av transporter från bil till elcykel.

”Sverige behöver ett mål för de konsumtionsbaserade utsläppen”

Ny rapport från Naturskyddsföreningen. Regeringen uppmanas att utreda frågan.

Fisket ska regleras i skyddade områden

I dag är det tillåtet att bottentråla i många marina reservat. Men det kan bli ändring på detta.

Sverige säger ja till fortsatt användning av glyfosat

Regeringen vill samtidigt sätta igång ett utredningsarbete med målsättningen att förbjuda all privat användning av kemiska växtskyddsmedel.

Nya etappmål inom miljömålssystemet ska tas fram

Miljöminister Karolina Skog (MP) säger till Effekt att det blir ett omfattande arbete som nu startar.

Sverige har dubblerat arealen skyddad havsmiljö på ett år

Nu vill regeringen att fisket ska regleras hårdare i många av de skyddade områdena.

Sverige har stora förhoppningar på havskonferensen

Mötet ska resultera i en att göra-lista, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Regeringen utesluter inte mål om att minska konsumtionsbaserade utsläpp

Konsumentminister Per Bolund (MP) säger till Effekt att det är ett naturligt steg på sikt.

Nya mått på välstånd ska komplettera BNP

Regeringen inför verktyg för att följa utvecklingen av människors livskvalitet och ekonomins långsiktiga hållbarhet.