Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Etikett

Kärnvapen

Efter fredspriset – nu startas namninsamling för att Sverige ska skriva under mot kärnvapen

Greenpeace, som är en av partnerorganisationerna i ICAN, vill se att Sverige snarast ratificerar FN-avtalet om ett globalt förbud mot kärnvapen.