Följ Effekt

3/2018

Tema Förhandlingar

Vi måste lära oss samarbeta.

Etikett

Karlstad airport

Nya felaktigheter i rapporteringen om flygskatten

Denna gång är det Karlstad Airport som sprider information som inte stämmer.