Följ Effekt

1/2018

Tema Böcker

Ingen mening utan text.

Etikett

Karlstad airport

Nya felaktigheter i rapporteringen om flygskatten

Denna gång är det Karlstad Airport som sprider information som inte stämmer.