Följ Effekt

4/2018

Tema Gruvor

Den som gräver en grop...

Etikett

Karin Bäckstrand

Klart vilka som ska ingå i det klimatpolitiska rådet

Mycket tyder på att de svenska klimatmålen kommer behöva skärpas framöver.