Följ Effekt

3/2018

Tema Förhandlingar

Vi måste lära oss samarbeta.

Etikett

Karin Bäckstrand

Klart vilka som ska ingå i det klimatpolitiska rådet

Mycket tyder på att de svenska klimatmålen kommer behöva skärpas framöver.