Följ Effekt

1/2018

Tema Böcker

Ingen mening utan text.

Etikett

Karin Bäckstrand

Klart vilka som ska ingå i det klimatpolitiska rådet

Mycket tyder på att de svenska klimatmålen kommer behöva skärpas framöver.