Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

Kalmar Öland Airport

Flygbolagen bluffar igen

Gör stor sak av att åtta av tio remissinstanser är emot en flygskatt. Men det påståendet håller inte vid en närmare granskning, det kan Effekt nu visa.