Följ Effekt

2/2018

Tema Politik

Det möjligas konst.

Etikett

Jord

Filmfestival med miljötema anordnas i Göteborg och Stockholm

Den 18 och 25 oktober visas dokumentärfilmer som är tänkta att både problematisera och inspirera.