Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Etikett

Jonas Gustafsson

Störens återkomst till Östersjön

Naturvård handlar oftast om att bevara eller förbättra livsmiljöer. Men ibland blir arter viktiga symboler, skriver Jonas Gustafsson.