Följ Effekt

2/2019

Tema Civil olydnad

Vad händer när allt fler säger ifrån?

Etikett

Jon Engström

Fler väljer bort plastkassen när de handlar

Stor attitydförändring på bara ett halvår.