Följ Effekt

2/2018

Tema Politik

Det möjligas konst.

Etikett

Jon Engström

Fler väljer bort plastkassen när de handlar

Stor attitydförändring på bara ett halvår.