Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Jon Engström

Fler väljer bort plastkassen när de handlar

Stor attitydförändring på bara ett halvår.