Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

John Hassler

”Vi ekonomer ligger efter naturvetarna”

Framöver kommer ekonomerna behöva bidra med mer kunskap om klimatförändringarnas effekter och vad som bör göras åt dem, skriver John Hassler, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms Universitet.