Följ Effekt

1/2017

Tema Flyg

Om varför framtiden svävar i ovisshet.

Etikett

Johanna Sandahl

”Skogsstyrelsen kör över miljörörelsen”

Naturskyddsföreningen riktar hård kritik mot Skogsstyrelsen efter beskedet att inventeringar av vissa nyckelbiotoper ska pausas.

Agenda 2030-delegationen vill se satsning på två långsiktiga kommunikationsinsatser

Menar att avsaknaden av ett gemensamt svenskt narrativ innebär att det kan vara svårt för olika aktörer i samhället att identifiera sin egen roll i arbetet.

Nytt medlemsrekord för Naturskyddsföreningen

Har nu 226 000 medlemmar spridda över landet.

Agenda 2030-delegationens förslag till handlingsplan blir tre månader försenad

Skulle egentligen ha presenterats nu på onsdag.

Naturskyddsföreningen och Centerpartiet oense om miljönyttan med flygskatt

Frågan är hur utsläppen från flyget egentligen ska minska.

Miljöorganisationer välkomnar mål om ekologisk jordbruksmark

Nytt inriktningsmål med sikte på år 2030 presenterat av regeringen.

Miljörörelsen gör tummen upp för ny klimatlag

Menar samtidigt att Sverige måste bli fossilfritt och nå nollutsläpp betydligt fortare än till år 2045.

Agenda 2030-delegationens förslag till svensk handlingsplan kan dröja

Ledamöterna behöver mer tid för att slutföra arbetet.