Följ Effekt

2/2018

Tema Politik

Det möjligas konst.

Etikett

Johanna Sandahl

”Merparten av de klimatskadliga subventionerna borde fasas ut under den kommande mandatperioden”

Naturskyddsföreningen vill att alla partier stakar ut planer för hur detta ska gå till.

”Sverige behöver ett mål för de konsumtionsbaserade utsläppen”

Ny rapport från Naturskyddsföreningen. Regeringen uppmanas att utreda frågan.

Miljöorganisationer ger miljöbudgeten tummen upp

I dag presenterade regeringen hela sitt förslag på budget för 2018.

”En seger för klimatarbetet i Sverige”

Naturskyddsföreningen välkomnar att regeringen tar med förslaget om en flygskatt i budgeten för nästa år.

”Skogsstyrelsen kör över miljörörelsen”

Naturskyddsföreningen riktar hård kritik mot Skogsstyrelsen efter beskedet att inventeringar av vissa nyckelbiotoper ska pausas.

Agenda 2030-delegationen vill se satsning på två långsiktiga kommunikationsinsatser

Menar att avsaknaden av ett gemensamt svenskt narrativ innebär att det kan vara svårt för olika aktörer i samhället att identifiera sin egen roll i arbetet.

Nytt medlemsrekord för Naturskyddsföreningen

Har nu 226 000 medlemmar spridda över landet.

Agenda 2030-delegationens förslag till handlingsplan blir tre månader försenad

Skulle egentligen ha presenterats nu på onsdag.

Naturskyddsföreningen och Centerpartiet oense om miljönyttan med flygskatt

Frågan är hur utsläppen från flyget egentligen ska minska.

Miljöorganisationer välkomnar mål om ekologisk jordbruksmark

Nytt inriktningsmål med sikte på år 2030 presenterat av regeringen.